דילוג לתוכן העיקרי

המתפלל שחש בדחף להטיל מים, מה עליו לעשות?

כיצד יש להתייחס למצב שתיתה, האם כעמוד המקלח או שהאיסור הינו רק מדרבנן?
כשנוצרה שלולית שתן, כיצד יתרחק והרי אין לשנות מקום תפילתו?
מהן האפשרויות העומדות בפני המתפלל בנסיבות אלו כשהוא עטור תפילין?