האם מותר לאבל להקדים ולהסתפר כבר מע"ש הסמוך ליו"ט למרות שרק החג עוקר את השלושים?

מהם ההבדלים בין פסיקת רבנו הרמב"ם לבין פסיקת מרן השו"ע בשאלה זו?
לשיטת הרמב"ם שאינו מתיר תספורת לאבל בע"ש הסמוך לרגל, מדוע התירו תספורת לאבל בחול המועד?
יום שלושים שחל בשבת, האם מותר לאבל להסתפר בע"ש למרות שמדובר ביום העשרים ותשעה?

תאריך: 
22/05/12 א' סיון התשע"ב
x

Audio Playlist