האם יתחייב טרמפיסט לפצות את בעל הרכב על גניבת ציוד מהרכב תוך ניצול חלון שלא נסגר ע"י הטרמפיסט כשיצא מהרכב?

היש לטרמפיסט בנסיבות אלו מעמד של שואל אשר חייב באונסין מן הדין?
האם רשאי אורח לתבוע מארח נבל על שמנע ממנו זכות אכילה מהמאכלות והמשקאות שהוגשו לשולחן?
האם בנסיבות אלו יתחייב הטרמפיסט לפחות בדיני שמים מדין גרמא בנזיקין?

תאריך: 
10/05/12 י"ח אייר התשע"ב
x

Audio Playlist