האם ישנו איסור בקריאת ספר תוך כדי שכיבה על הגב?

מדוע נאסר לקרות קרית שמע פרקדן. דהיינו בין בשכיבה על הגב ובין בשכיבה על הבטן?
בהלכות איסורי ביאה פסק הרמב"ם שלא ישכב אדם על ערפו ופניו כלפי מעלה ולא הזכיר שכיבה על הבטן, מה הסיבה?
מי שלא יכול מסיבות בריאות וכיו"ב שלא לשכב אלא על גבו, כיצד יעשה?

תאריך: 
01/05/12 ח' אייר התשע"ב
x

Audio Playlist