היש חיוב לעלות לקברים במיוחד בימי הזכרון הממלכתיים?

 

 

לשיטת המתירים בכפוף לסייגים מסויימים מהי המגמה בהשתטחות על קברות צדיקים ?

האם ההלכה מעודדת שיקום והתאוששות מהשבר בפטירת קרוב משפחה וכיצד זה מתיישב עם ביקור הקברים?

אלו בעיות הלכתיות מורכבות מתעוררות לשיטת המתירים לבקר הקברות במיוחד של בני זוג?

 

תאריך: 
27/04/12 ה' אייר התשע"ב
x

Audio Playlist