האם יש גם פן הלכתי בזכירת מאורעות השואה?

מהי תכליתה של מצוות זכירת מעשי עמלק והאם חובה זו תקפה גם בימינו?

האם מצווה זו נכללת גם בחובת "והגדת לבנך"? 

מהי החשיבות הערכית והאמונית של מצוות הסיפור באימי הימים ההם, לחברה היהודית בכל דור ודור?

תאריך: 
19/04/12 כ"ז ניסן התשע"ב
x

Audio Playlist