דילוג לתוכן העיקרי

מי שנאסר עליו לאכול אחד ממיני המרור מסיבות רפואיות, כיצד יקיים מצוות אכילת מרור בפסח?

האם יוצאים ידי חובת אכילת מרור אף במין ירק מר שלא נכלל בחמשה מיני ירק שנמנו במשנה?

מה פסק רבנו הרמב"ם בנושא קיום מצוות אכילת המרור וכיצד מסביר מהרי"ק את שיטת הרמב"ם?

לשיטת הרמ"א המאפשר לקיים מצוות אכילת מרור בכל ירק מר,האם רשאי לברך כאשר מדובר ב"זכר בעלמא"?