היש מגבלות בגדרי התפילות לרפואתו של חכם מגדולי ישראל?

 

האם רשאים לדרוש כביכול מבורא עולם ביטול הגזירה על החכם החולה או המתייסר?

לשיטת הרמב"ם, האם ניתן לתרום "זכויות" של מצוות שבצע יהודי לטובתו של החולה?

האם רשאים להתפלל ולבקש מהקב"ה לקצר חיי החולה ע"מ לסיים מסכת היסורים שלו?

 

תאריך: 
01/03/12 ז' אדר התשע"ב
x

Audio Playlist