האם מותר סמוך לכניסת השבת להכניס לתנור בצק בורקאס ע"מ לאכלו מבושל בשבת?

האם גם בנסיבות אלו ניתן להתיר הבישול עפ"י הכלל: "שבת אסורה ואין מעשיה אסורים"?

מהן הגזירות שגזרו חז"ל בנושא הבישול בשבת והאם היו גוזרים גם במציאות של ימינו?

מהי הפרשנות הנאותה של הביטוי שנאמר במשנה בדיני שבת: "עם חשיכה"?

תגיות: 
תאריך: 
21/02/12 כ"ז שבט התשע"ב
x

Audio Playlist