האם יהודי שומר מצוות רשאי להשתתף במכרזי הוצל"פ המציעים למכירה טובין שעוקלו מחייבים?

האם מבחינה הלכתית יש ללשכה להוצל"פ דין של ערכאות של גויים או גדר של מוסר?

היש לחשוש שבהעדר קונים מהוגנים מהוצל"פ ישאר התחום פרוץ לאינשי דלא מעלי?

האם ניתן להפעיל את הכלל "דינא דמלכותא דינא" גם בארץ ישראל ?

תאריך: 
07/02/12 י"ג שבט התשע"ב
x

Audio Playlist