קריאה "כהנים" בנסיבות של תפילה אחת, האם עדיף שש"צ יאמר זאת או אחד מן הקהל?

לשיטת החוששים מהפסק בתפילה ע"י ש"צ, האם בתפילה אחת לא יחשב הפסק גם לאחד מן הקהל? 

מי אמר קריאה זו לפי מנהג תימן הקדום ומדוע שינה מהרי"ץ בניגוד למנהג קדמונים?

האם יש מקום בכל מקרה להנהיג ולחזור לעיקר הדין שש"צ הוא הקורא לכהנים?

תגיות: 
תאריך: 
30/10/11 ב' חשון התשע"ב
x

Audio Playlist