מי שפרע חוב של חברו ללא ידיעתו, האם זכאי לתבוע החזר כל הסכומים ששילם?

בנסיבות של חוב הכולל מרכיבים שונים מעבר לחוב המקורי, האם יכול החייב לטעון שהיה מגיע להסכמה עם התובע על חוב בסכום נמוך יותר?
האם בגלל שפרע החוב ללא ידיעת חבירו לא יהיה זכאי למלוא החזר התשלומים למרות שעשה לו טובה ומנע עיקול על נכסיו?
בנסיבות של ימינו כיצד היה מתייחס הרמב"ם לשאלה זו שכן הסיכוי לוויתור מצד מנגנוני הגביה קלוש מאד?

תאריך: 
24/02/11 כ' אדר א' התשע"א
x

Audio Playlist