דילוג לתוכן העיקרי

בכור שנולד באמצעות מלקחיים, האם חייב במצוות פדיון הבן?

בידוע שיוצא דופן אין מילתו דוחה את השבת, האם גם בנסיבות של לידה במלקחיים תידחה המילה?

בבכור בהמה טהורה ובבכור אדם ישנה דרישה ל"פטר רחם", האם קדושתם זהה ויש להשוות בדיניהם?

מדוע לא דנו בהלכה (הרמב"ם והשו"ע) בנסיבות לידת בכור אדם כשלא נגע ברחם למרות שהסתפקו בקדושתו של בכור בהמה באותן נסיבות?