שקית של התפילין ושאר תשמישי קדושה שבלו, האם טעונים גניזה?

האם דין תשמישי קדושה כדין ס"ת שבלה שגניזתו היא בכלי חרס והטמנתו בקברו של תלמיד חכמים?

הלכה היא שאסור לזרוק תשמישי הקדושה שבלו, מפני ביזוין. מהי, אם כן, דרך גניזתן?

תגיות: 
תאריך: 
28/10/10 כ' חשון התשע"א
x

Audio Playlist