תפילין המונחים יחד עם טלית בשקית אחת או בשקית בד העטופה בשקית נילון, האם בנסיבות כאלו מותר לשמש מיטתו?

בית שיש בו תפילין אסור לשמש מיטתו, מה ההבדל בין פסיקת רבינו הרמב"ם למרן השו"ע בתנאי ההיתר לקיום המצווה?
יש המניחים שקית התפילין הקטנה לתוך השקית הגדולה של הטלית, האם נחשב "כלי בתוך כלי" או "כלי המיוחד להם"?
היש איסור לשמש מיטתו בחדר שיש בה טלית חשופה שאינה מונחת בשקית?

תאריך: 
26/10/10 י"ח חשון התשע"א
x

Audio Playlist