דילוג לתוכן העיקרי

הקמת סוכה למצווה בשטח ציבורי - תקנת השבים, האם כולל גם מי שבנה ביתו על קרקע חבירו?

הקים את סוכתו על המדרכה ברשות הרבים, האם כשרה ליכנס בה?

המסיג גבול ובנה בנינים על קרקע חבירו, האם חייב להרוס כל הבנינים או שחז"ל תקנו תקנת השבים גם בנסיבות אלו?

ומה יהא דינו של שכן שבטעות מדידה פלש לקרקע חבירו אף במעט, האם בנסיבות אלו נקל עליו לאור 'תקנת השבים'?