דילוג לתוכן העיקרי

האם יורש חייב לכבד שיק שנכתב ע"י מורישו? האם יתעלם היורש מנכסי העזבון אם נמצא שטר צוואה שהוא אינו כלול בה?

האם שטר צוואה בכתב ידו של המוריש שנמסר לשליש מחייב את היורשים לביצוע הצוואה?
נמצא בכיסיו של המת שטר מתנה המקויים ע"י עדים שקנו מידו, האם פטורים היורשים מלכבד השטר מחשש שנמלך המוריש?
באלו נסיבות ובכפוף לאלו תנאים יתחייבו היורשים לכבד התחייבויות מורישם מן העזבון?