הלוואה שהוחזרה זמן רב לאחר זמן הפרעון, האם זכאי המלווה לקבל פיצוי כלשהו מהלווה?

באילו נסיבות לא תיחשב תוספת שמקבל המלווה לתשלומי רבית?

הלכה היא ש"פרעון בעל חוב מצווה", כיצד מתיישב עם האיסור של המלווה ליגוש את הלווה?

כיצד אומדין את ערך הנזק שנגרם, אם בכלל, למלוה במיוחד בעידן ששערי המטבע יציבים יחסית?

תאריך: 
27/04/10 י"ג אייר התש"ע
x

Audio Playlist