ערב פסח אחר חצות, האם מותר לרחוץ גופו בסבון?

מאחר ואחר חצות אסור לדעת הכל לעשות מלאכה, האם כולל גם איסור תגלחת או איסור גזיזת צפרניים?

האם הדירוג של רמת האיסורים לעשות מלאכה ערב פסח אחר חצות זהה לאותה רמה כבחול המועד?

נאסר בחוה"מ תספורת גזרה שלא יכנס מנוול למועד, האם נמתח גזרה זו גם לערב פסח ואף למלאכה כצחצוח נעלים שהינה צורך המועד?

תגיות: 
תאריך: 
23/03/10 ח' ניסן התש"ע
x

Audio Playlist