נטיעות בחצר בית הכנסת, האם גובל באיסור "לא תטע לך אשרה" או שמותר לכתחילה?

הרמב"ם פסק בהלכות ע"ז על בסיס פסוק זה שהנוטע לנוי בעזרה הרי זה לוקה, ומה עם נטיעות מחוץ לעזרה
האם בגלל שהגויים נוטעים במקומות שהם מתפללים לאמונתם, תיחשב הנטיעה הליכה בחוקות הגויים?
היש הבדל ברמת הקדושה בין הר הבית לרמת הקדושה של בית הכנסת?

תאריך: 
15/11/09 כ"ח חשון התש"ע
x

Audio Playlist