שתל אילנות ברשות הרבים, מי הבעלים על האילנות ופרותיהן?

ירד לשדה חבירו שלא ברשות ונטע או בנה, האם מגיע לו פיצוי כלשהו למרות שאיננו הבעלים?

האם רשאים הבעלים לומר לפולש שיעקור את כל שנטע או שבנה ויטול וילך ללא פיצוי על שהשקיע?

האם מותר לרבים לקחת מענפי אילנות כאלה לצורך סכך עפ"י הרשאת רשות המקומית ללא התחשבות בשייכות הנכסית שלהם לנוטע?

תאריך: 
01/10/09 י"ג תשרי התש"ע
x

Audio Playlist