האם חייבים לנגב ידיים טרם נטילת הידיים?

מי שידיו נרטבו כתוצאה מרחצה לאחר יציאה מהשירותים או בגלל נגיעה באנטל האם ינגבם טרם נטילת ידים?

מהם התנאים הבסיסיים להכשרת נטילת ידיים להלכה?

האם ההלכה מבחינה בין דרגות שונות של נטילת ידיים?

תגיות: 
תאריך: 
10/09/09 כ"א אלול התשס"ט
x

Audio Playlist