נער שטרם הגיע לגיל מצוות, האם יש חובת חינוך לתענית ט' באב או לחילופין למנוע ממנו לצום?

מדוע נזכר בתלמוד חיוב חינוך קטנים לתענית יום הכיפורים ואילו לחינוך הקטנים לתעניות בגין החורבן אין זכר? ט' באב שנדחה ליום ראשון, מה דינו של הנער אשר באותו יום ראשון מלאו לו 13 שנה ויום אחד? האם למרות שאין חובה לחנך הקטנים לתענית ט' באב, רצוי מטעמי חינוך לתת לזה ביטוי בארוחה צנועה בלבד?

תאריך: 
27/07/09 ו' אב התשס"ט
x

Audio Playlist