מת שטרם הובא לקבורה במשך מס' ימים, האם קרובו המתאבל עליו פטור מן המצוות כל אותן ימים מדין אונן?

בימינו כאשר החברא קדישא דואגים לכל סידורי הקבורה, האם יפקע ממנו דין אונן ויתחייב בכל המצוות כמו כל אדם?

כיצד ניתן לגשר מעשית בין המצב המורכב שלו כאונן מחד וכמי שסרה ממנו דאגת הקבורה מאידך?

מי שנודע שמת במהלך שביו בידי גויים וטרם הובא אלי קבר, האם קרוביו ינהגו כאוננים כל אותה תקופה עד לקבורתו?

תאריך: 
12/07/09 כ' תמוז התשס"ט
x

Audio Playlist