דילוג לתוכן העיקרי

הבחירות בהלכה

מה מעדיפה ההלכה, מינויים או בחירות?

האם לפי ההלכה ישנם אנשים שאינם זכאים לבחור או להבחר?

כיצד שר שנמנה על ציבור שומר מצוות אמור להתמודד עם מצבים שמשרדו מטפל והינם בניגוד להלכה?