האם מותר להשתמש בבגדים, נעליים או פריטים אישיים אחרים של אדם שנפטר?

שער האשה שנפטרה, האם מותר להשתמש בו או שההיתר מוגבל רק לפאה נכרית בתנאים מסויימים?

האם מותר להשליך פריטי לבוש וכלים לקבר כביטוי לכאב העצום על פטירת היקיר או שיש בזה איסור "בל תשחית"?

האם מותר להשתמש בנעלי הנפטר או שזה רק בתנאי שהם לא היו על רגליו בשעת פטירתו?

תגיות: 
תאריך: 
01/02/09 ז' שבט התשס"ט
x

Audio Playlist