דילוג לתוכן העיקרי

מהם הדרכים הראויות להנהגה בבית האבלים?

האם אמירות ניחום אבלים משרתות את יעודם ואכן גורמות לניחום אבלים או רק פריקה של עול?
האם הכינוסים ההמוניים לשיחות, מפגש חברים וארוחות משתלבות באוירת ההכנעה שצריכה לשרור בבית האבלים?
כיצד תורמות העיטוף של האבלים והפתיחה של האבל בקינות לאוירה של חשבון הנפש על תפקידו של האדם בעוה"ז?