האם מותר לערוך חופה וקידושין בליל י' לטבת, האם יפטר החתן מחיוב הצום?

הישנו קשר בין מועד תחילת התענית, מעלות עמוד השחר, לבין מועד אמירת "עננו" מליל הצום?
האם יש הבדל בין דיני ליל ט' לאב לבין דיני לילותיהן של שאר הצומות בקשר לארועי שמחה?
האם יש בכוחו של "יום טוב" של היחיד לדחות עבורו את תענית הציבור?

תאריך: 
05/01/09 ט' טבת התשס"ט
x

Audio Playlist