דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר בשבת למרוח ג'ל על השער או להשתמש בסבון מוצק?

לאיזה אב מלאכה ניתן לשייך את פעולת המריחה?

לשיטת האוסרים מלאכת מריחה, האם יש לאסור גם מריחת מאכלים מסוימים (ריבה וכד') על פרוסת לחם?

מה משמעות המושג ההלכתי שנזכר ברמב"ם (הל' שבת) "הממרח...עד שיחליק פנים חייב משום מוחק"?