הגיע זמן מנחה גדולה, האם מותר לאכול ארוחת צהרים לפני התפילה?

האם עדיף להתפלל יחיד למרות שיש לו מנין למנחה קטנה?

האם האיסור לאכול לפני מנחה גדולה מתייחס בעיקר לסעודה גדולה, כמו: סעודת מצוה וכיו"ב?

בנסיבות של ימינו, הניתן לסמוך על הדעה שמתירה אכילה לאחר חצות אם יש לו מנין קבוע למנחה קטנה?

תאריך: 
28/10/08 כ"ט תשרי התשס"ט
x

Audio Playlist