היש לאסור תגלחת הזקן, גזיזת צפרניים ותספורת נשים בימי "בין המצרים"?

האם נועדו ימים אלו לחשבון נפש והכנעה או ימי אבל על החורבן המחייבים הנהגות כאבלים כולל האיסורים דלעיל?
האם חלות האיסורים הנ"ל מוגבלת רק לשבוע שחל בו ט' באב או גם לתקופה מר"ח אב ואולי לכל שלש השבועות?
היש לסמוך בנדון על עדות ראיה על הנהגות של קהילות מסוימות?

תאריך: 
31/07/08 כ"ח תמוז התשס"ח
x

Audio Playlist