האם מותר להתגורר מעל בית כנסת?

האם יש להבדיל בין שימושים שונים שחלקם אולי יהיו מותרים?

האם תלוי במעמדו של ביהכ"נ קבוע או זמני?

לשיטת האוסרים שימוש רק בשטח המקביל להיכל מהם הדרכים להתיר מגורים בבנין רב קומות כאשר ביהכ"נ ממוקם במרתף?

תגיות: 
תאריך: 
14/07/08 י"א תמוז התשס"ח
x

Audio Playlist