האם מותר לאדם ליהנות חינם ממופע מסחרי כאשר ניתן לצפות בו ישירות מביתו?

האם ברמה העקרונית יש בקול ובמראה דין גזל?

האם ניתן להשוות לשמיעת קול שופר גזול שיצא ידי חובתו מפני שאין בקול דין גזל?

האם לצורך קביעת הדין יש להתחשב בעלויות התשתית והתחזוקה שהשקיע היזם?

האם ע"מ להימנע מגזל חייב אדם זה שלא להימצא בביתו בחלק הפונה לאתר המופע?

תאריך: 
26/06/08 כ"ג סיון התשס"ח
x

Audio Playlist