מי שנטל רכוש חבירו ללא רשות והחזירו בשלמות למקומו - האם יתחייב בנזקים שנגרמו לנכס זה אחרי שהחזירו?

האם בנסיבות אלו נחשב לשואל ופטור מ"מתה מחמת מלאכה" או נחשב לגזלן וחייב באחריות עד שיחזיר לידי הבעלים?

עד כמה מקפידה התורה בדין המשתמש ברכוש חברו ללא נטילת רשות-הרי לא התכוין לגזול ואף החזירו בשלמות למקומו?

תאריך: 
23/06/08 כ' סיון התשס"ח
x

Audio Playlist