האם יש חשש לאיסור רבית מן התורה בעסקאות של רכישה / מכירת דירה?

היש קשר בין פריסת התשלומים עפ"י החוזה לבין העברת הבעלות על הנכס?

מה הדין כאשר הבעלות עוברת מיידית לקונה והמוכר נותר בדירה עד שימצא דירה חלופית?

מהו התרחיש שכדאי לתכנן בעסקאות כאלו ע"מ להמנע מאיסור רבית מדאורייתא?

האם לאור המצב המשפטי בימינו, יתכן שהקונה עלול להתבע בפינוי למרות ששלם את כל התשלומים בגין הדירה?

תאריך: 
20/06/08 י"ז סיון התשס"ח
x

Audio Playlist