לנוהגים לאפות מצות ביו"ט - כיצד ינהגו בהפרשת החלה?

היות והחלה הטמאה לשריפה עומדת – כיצד תותר ביו"ט, אפיה שלא לצורך?

וכיצד ישרוף החלה והרי הכלל הוא: אין שורפין קודשין ביו"ט? ואם יניחנה – כיצד יתגבר על האיסור: "בל יראה ובל ימצא"?

תאריך: 
06/04/08 א' ניסן התשס"ח
x

Audio Playlist