דילוג לתוכן העיקרי

כיצד נבער פיזית חמץ בפסח שחל במוצאי שבת?

האם בעור חמץ הינו דווקא בשרפה?

האם בשבת מותר לפורר החמץ ולזרוק לרוח או לים? האם ניתן לזרוק החמץ לאשפה ובאלו תנאים?

השליכו לעורבים לפני זמן הבעור - האם חייב לבער את הנותר?