הנכנס לגינת חברו בשמיטה ע"מ לאכול מפירותיה - האם עליו ליטול רשות?

האם הפקרת הפרות תלויה בהצהרת הבעלים או אוטומטית מעצם שנת השמיטה ("אפקעתא דמלכא")? האם ניתן לתבוע לדין תורה את "הפולש" מדין גזלן?

תאריך: 
06/01/08 כ"ח טבת התשס"ח
x

Audio Playlist