הדרכה לשנת השמיטה

בשיעור זה הרב יחיאל עטרי מסביר מושגים הקשורים לשנת השמיטה כגון: היתר מכירה, אוצר בית דין ועוד... שיעור זה הינו בסיס להבנת אופן ההתנהגות הנכון בשנת השמיטה.
השיעור התקיים במסגרת ישיבת ראש חודש אלול התשס"ז בעיר נתניה. עמותת "הליכות עם ישראל" מקיימת מפגשים מסוג זה מדי חודש.
הבהרה:
אוצר בית דין בירקות
הירקות אסורים בהחלט משום גזירת ספיחין.
אוצר בית דין בפירות 
בגלל האיסורים - שמור ונעבד, איסור סחורה, הדמים נתפסים בקדושת שביעית, וכן חייבים בביעור הפירות והדמים בזמן, הפירות יהיו מותרים רק בדיעבד. ואנו נשתדל לצרוך פירות לכתחילה.
תגיות: 
תאריך: 
24/10/07 י"ב חשון התשס"ח
x

Audio Playlist