דילוג לתוכן העיקרי

הוצאת פירות לחו"ל או מסירה לעובדים זרים - פגיעה בקדושת שביעית?

רלוונטי הן ליוצאים לחו"ל (בדרכי היתר) ונוטלים עימם תוצרת שמיטה, והן לעובדים הזרים הנמצאים בבתינו לצרכי טיפול בקשישים.