הוצאת פירות לחו"ל או מסירה לעובדים זרים - פגיעה בקדושת שביעית?

רלוונטי הן ליוצאים לחו"ל (בדרכי היתר) ונוטלים עימם תוצרת שמיטה, והן לעובדים הזרים הנמצאים בבתינו לצרכי טיפול בקשישים.

תגיות: 
תאריך: 
22/10/07 י' חשון התשס"ח
x

Audio Playlist