קביעת מזוזה בנכס שכור

חובת קביעת המזוזה בבית הינה על השוכר. מה הדין כאשר נגמרת השכירות?

מה הדין בהשכרת נכס עם מזוזה לגוי?

וכן הבהרות נוספות במילת תינוק עם צהבת.

תאריך: 
18/10/07 ו' חשון התשס"ח
x

Audio Playlist