מאמרים

עלון אור ההליכות - שבט התשס"ט

בעלון אור ההליכות היוצא לאור לקראת חודש שבט מאמרים מעניינים מאת:
מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו: משפט לָעם - לְעַם המשפט. הרב חננאל סרי יצ"ו: פנינים מ'מורה הנבוכים'- ייחודה של נבואת משה. ד"ר ירון סרי: מחלוקת רש"י וראב"ע - הד למחלוקת קדומה בין חכמי צרפת לחכמי ספרד. פרופ' חיים גמליאל יצ"ו: ספרי הרפואה של הרמב"ם. הרב זכריה בן שלמה יצ"ו: "השתנות הטבעים" - להגדרת סכנה. הרב ד"ר אליהו אביעד יצ"ו: משה רבינו - מנהיג אידיאלי. עשה לך רב - שו"ת.

עלון אור ההליכות - טבת התשס"ט

בעלון אור ההליכות היוצא לאור לקראת חודש טבת מאמרים מעניינים מאת:
מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו: אחדות ישראל ומלכות ישראל.
מפעילויות העמותה: רבני ישראל בכנס העולמי ה - 18 לדיני ממונות.
פרופ' חיים גמליאל יצ"ו: רפואת גוף ונפש הוליסטית רמבמי"ת.
הרב זכריה בן שלמה יצ"ו: תרומת מח עצם.
הרב אליקים צדוק יצ"ו: החינוך בחנוכה.
הרב חננאל סרי יצ"ו: פנינים מ'מורה הנבוכים'- שעיר העיזים ממכירת יוסף.

עלון אור ההליכות - כסליו התשס"ט

בעלון אור ההליכות היוצא לאור לקראת חודש כסליו מאמרים מעניינים מאת:
מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו: יעקב ועשיו - ישראל והעמים.
פרופ' חיים גמליאל יצ"ו: רפואת הרמב"ם במבחן המדע בין זמננו.
הרב זכריה בן שלמה יצ"ו: החובה לסבול צער במקום סכנה של חבירו.
הרב חננאל סרי יצ"ו: פנינים מ'מורה הנבוכים'- מדוע נכתבה בתורה רשימת מלכי אדום.
הרב ד"ר אליהו אביעד יצ"ו: 'החלומות שווא ידברו' - האמנם?
תחיית משפט התורה בימינו - כיצד?
עשה לך רב - שו"ת.

x

Audio Playlist