דיני אכילה בהלכה ובירור בדיני מצה עשירה ומצה שמורה

נושא 1 - דיני אכילה בערבי שבתות ומועדים בכלל ובערב הפסח בפרט
נושא 2 - מהי מצה עשירה ומהי מצה שמורה

מקורות:
פסחים - דף צט עמוד ב, דף מ' עמוד א-ב
רבינו - הלכות חמץ ומצה

 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00