סוכות

האם לבוד הוא חיוב בסוכה או תוספת הידור וחיזוק בפרט כאשר הדפנות הם מיריעות?
וממילא האם אדם שלא שם לבוד ויריעות סוכתו חזקות דיו שלא מתנתקות מרוח מצויה ואף יותר מכך צריך לחשוש לכשרות סוכתו?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00
מחיר: 
₪1.00
מחיר: 
₪5.00