פרשת שבוע

שלום מו"ר הרה"ג רצון ערוסי.

מה שלום כבוד הרב?

במוצאי שבת האחרונה התלוותי למארי ושאלתי מדוע בפרשת ויגש כתוב : "ובני לוי גרשון קהת ומררי" ובתאג' הישן כתוב "וקהת".

תודה רבה כבוד הרב וערב טוב.

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

הגירסה הנכונה לפסוק בראשית מו, יא, ובני גרשון קהת ומררי. קהת בלי וי"ו, כך בכל התיגאן המדויקים. אחד לאחד למצוא חייבון, וכן בתיקוני סופרים, שהם צילומים מספר תורה תימניים.

אולם בתאג' מהדורת מארי אלנדאף הגירסא, וקהת, כלומר קהת עם אות וי"ו, וכן בתרגום אונקלוס שם, וכן בתפסיר שם, למרות שבתרגום אונקלוס מדויק, כמו בספר תורת חיים, שם, קהת בלי וי"ו.

מנחת שי, בראשית, שם, כתב שיש ספרים מוטעים שכתבו שם קהת עם וי"ו. ומאחר ורק בשני מקומות, המסורת היא קהת עם וי"ו, ולא בשלושה מקומות, ולכן המקור שבבראשית, שם, לדעתי, קהת בלי וי"ו.

בהץלשב בכך הנ"ל, ספר רתוה שיש כתוב בו, בבראשיתם, שם, קהת עם וי"ו, הספר יהיה פסול.

כאמור בתפסיר של רס,ג, וקהת עם וי"ו. וכן בתרגום יונתן בן עוזיאל וקהת עם וי"ו.

ואפשר שבגלל יונתן בן עוזיאל טעו הסופרים, וכתבו וקהת עם וי"ו, ואולי התפסיר של רס"ג גרם למארי נדאף להוסיף קהת עם וי"ו,

אלא שנאמר לי, שבערבית משתשמים הרב הם עות וי"ו החיבור, ואילו בלשון הקודש, ממעטים.

זה נראה לי ההסבר לטעות שבתאג' של מארי אלנדאף.

אבל, כאמור, יש להיזהר שלא לכתוב ס"ת עם אות וי"ו, כי זה יפסול אותו, מה שאין כן בקריאה תבורה אם אדם טעה וקרא וקהת, ולא חזר כשהחזירוהו, יצא.

כי אין שינוי משמעות.

תוכל להאזין בעינין זה בהלכה יומית באודיו באתר נצח ישראל.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪