שמות קדושים

לכבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א. האם נהגו יהודי תימן לא להגות את השמות הקדושים כגון מטטרון סמאל וכיוצ"ב ומה מקור אלו שאוסרים זאת. תודה רבה.

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

לא נהגו איסור באלה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪