שאלות ותשובות

שלום וברה
ביום השלישי של חול המועד פסח, הגעתי לברכת חונן הדעת, ואז פתאום שמתי לב שאיני זוכר האם אמרתי מוריד הטל או משיב הרוח ומוריד הגשם. מה לעשות במצב זה? האם ספק דרבנן לקולא ולכן אמשיך להתפלל כרגיל, או שיש לחשוש לדברי המשנה ברורה שאמר שמי שלא זוכר אם אמר משיב הרוח או מוריד הטל בתוך 30 יום ממוסף יו"ט של טו ניסן, אז מסתמא הוא אמר משיב הרוח כהרגל לשונו, ולפי זה אצטרך לחזור לתחילת התפילה?

ברוך תהיה.

שו"ת |

שלום וברכה
1.מיקרוגל בעבודה משתמש בו גם אינו שומר תורה ומצווות לגמרי (לרבות כיפור ופסח ) והוא מחמם בשר שאין בו כשרות בכלל במיקרוגל האם ניתן לחמם במיקרוגל כאשר כיסינו בשני כיסויים (שקיות) לפחות?

שו"ת |

לק"י ה כ' ניסן תשע"ח
כבוד הרה״ג רצון ערוסי שליט״א
שלום כנהר
1) השתכללו והשתרשו פארקי שעשועים וכדומה ויש מביאים בהם ילדים קטנים, ויש גם גדולים, מבדרים על מתקנים, רואים מראות, וכו'.
בחולו שלמועד האם הדברים בכלל המבזה את המועדות וכפי שכתב מארי בפ״ג הלכות תשובה (הל׳ כה ציון סב) ״שביזוי המועדים אינו חלול יו״ט או חוה״מ בעשיית מלאכות האסורות בהן, אלא כל שאינו מכבד את המועד באכילה ושתיה ומלבוש נאה ועסק התורה נקרא מבזה את המועד, אחד יו״ט ואחד חוה״מ.״

שו"ת |

לק"י ד י"ט ניסן תשע"ח
כבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
כנהר שלום
כתב מארי בהלכות חמץ ומצה פ"ב הל' ב אות ב שלמרות שמלשון רבנו "פ"ג הל' ז משמע אמנם שצריך להוציא בשפתיו, אך העיקר כפי שכתב כאן שיסלקנו מלבו לגמרי." ולכן ברור מה שהסביר רבינו בפי"א ברכות הל' [יז] (טו) שמברך על בעור חמץ, ולא לבער, "שמעת שגמר בלבו לבטל נעשת מצות הבעור קודם שיבדוק".

שו"ת |

יורינו מורינו, האם מותר לחייל (שנבצר ממנו להסתפר קודם המועד), להסתפר בימי חו"המ
בתודה מראש
אביחי

שו"ת |

מועדים לשמחה
1.האם מותר להציע הצעה או פתרון אחרת ממה שאביו
אמר או אפילו ביקש ?

שו"ת |

האם יש לחזור ולברך לפני הקריאה בס"ת אם התברר שבירכתי במקום הלא נכון?

שו"ת |

הרב שבוע טוב שתי שאלות הראשונה לעניין מכירת חמץ האם לדעת הרמב"ם לעדת תימן מכירת חמץ מועילה כפי שהיא נעשית היום לעדת תימן ובכלל
והאם יש אפשרות לאשכנזים להתיר אכילת אורז וקטניות למרות המנהג שבד"כ אין אוכלים אשכנזים אורז בפסח או קטניות ?

שו"ת |

בבית הכנסת הוזמנו לשמחת ברית מילה הבן נולד לאב יהודי ואישה מהפליפינים בתהליך גיור מייגע ומתמשך שנים שלא מגיע לסיומו . האישה מראה רצון גדול להיות יהודיה ומגיעה בקביעות לתפילות שבתות וחגים ומראה בקיאות בהלכות ... אך נבוכים אנו לנוכח המצב ואין אנו יודעים כיצד לנהוג .. האישה חביבה בעננו ואל לנו לפגוע ברגשותיה כיצד עלינו לנהוג ? האם מותר ללכת להשמחה ? האם מותר לתת מתנה ? האם מותר להגיד מזל טוב ? ...

שו"ת |

שלום וברכה לכבוד הרב רצון ערוסי שליט"א
אני יודע שיש ערק כשר לפסח כמו עלית ואשקלון,
אבל האם הכשרות הזו טובה לשיטת הרמב"ם בפסח בגלל "חוזר וניעור" ?
תודה,
ושכרו כפול מן השמים.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪