שאלות ותשובות

כבוד הרב . שאלתי : האם ש"ץ לוי רשאי מלכתחילה בתפילת עמידה להקריא לכהנים את ברכת כהנים ?

שו"ת |

האם קטן שהגיע לגיל חינוך מוציא את הגדול בברכת המזון? תשובה לפי הרמבם .תודה

שו"ת |

לק"י

שלום רב.

בשו"ע או"ח סמ' קסז הל' ו בהגהת הרמ"א "והוא דאם של דברים בטלים צריך לחזור ולברך הינו דוקא ששח קודם שאכל המבוצע, אבל אח"כ לא הוי שיחה הפסק, אע"פ שעדיין לא אכלו אחרים המסובים, כבר יצאו כולם באכילת המבוצע, כי אין צריכים כולם לאכול מן פרוסת הבוצע, רק שעושין כן לחיבוב מצוה" עכ"ד.

היינו אם הבנתי דבריו נכון, אינם צריכים לברך שוב, אפילו הפסיקו בדיבור אלא שהיה אחר טעימת המברך.

שאלתי היא מה היא שיטת הרמב"ם בכגון דא?

תודה מראש.

שו"ת |

שלום וברכה
1.חזרת הש"צ
א. לגבי עמידה או ישיבה לאחר האל הקדוש מה הדין ואם לעמוד זה חומרא ואיך נהגו בתימן [ ראיתי ביחוה דעת ה יא שהוא מיקל בזה גם בבריא לאחר האל הקדוש]

שו"ת |

האם מותר להריח הדסים שאינם מחוברים לקרקע, בשבת (בברית)
כאשר לצורך זה חייבים למולל את עלי ההדס להפקת ריח !! אחרת אין להם שום ריח.
הן משום סוחט או אולי משום דש ?? או מוליד ??
בתודה

שו"ת |

שלום רב
1. מה דין עניית אמן בסוף הברכות כגון בתפילת עמידה בברכת שים שלום שמתפללים יחד עם השליח ציבור
האם על המברך לענות אמן לעצמו ואח"כ לברכת שליח הציבור או שיענה אמן אחד גם לעצמו וגם לברכת שליח הציבור?

2. מה דין עניית אמן בברכת המזון כשמזמן עם אלו שאין נוהגים להוציא ידי חובה.
האם דינה כמו תפילת עמידה שלדעת מארי יחיא אביץ' עונים אמן לאחר כל ברכה אחרי השליח ציבור או שלא יפסיק בעניית אמן למברך?

שו"ת |

אני ואשתי נוהגים לאכול בארוחת ליל שבת סלטים לפני המנות העיקריות ואנו מגישים קודם לילדים את המרק והעוף מתוך הסיר שמונח על הפלטת שבת ?כי אנו לא רוצים שיתקרר עד שאנו נאכל .האם יש איסור לעשות דבר זה ?אשמח לטעם והסבר אם יש איסור או היתר לעשות כן

שו"ת |

שלום וברכה
1 האם מנהג תימן קדום שייך לומר אף בתקופת הראשונים או קדום זה תקופה מאוחרת יותר גאונים ומעלה?
2.מקצת מנהגי תימן שאינם כהרמב"ם הם מתקופת הגאונים ומעלה דווקא או אף מתקופת הראשונים

שו"ת |

שלום וברכה
1.האם יש מנהג תימן קדום שהוא אליבא דהשו"ע במקום דפליג אהרמב"ם ?
.

שו"ת |

מה הדין לגבי נדנדה המחוברת לאילן בשבת ...האם יש חילוק אם העץ נד כתוצאה מהנידנוד...או שמא אין לחלק ואסור בכל מצב?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00