הרב ד"ר רצון ערוסי

שלום לכבוד הרב,
כשאני יוצא לנסיעה ארוכה אני נוטל ידים מברך המוציא ומתכוון לטעום מידי פעם עד שאני חוזר הביתה ומברך ברכת המזון. קרה המקרה אתמול, שבזמן הנסיעה שתיתי מעט מים ובירכתי שהכל בטעות. האם זו ברכה לבטלה או שמא זו עדות חותכת להסחת דעת והתברר שביטלתי מצוות עשה של ברכת המזון?

שו"ת |

שלום וברכה.
1) האם הגסה אסורה כשהסיר על הפלטה רק במאכלים נוזליים, שאז ההגסה באמת מבשלת, או אפילו במאכלים מוצקים כגון שניצלים או תפוחי אדם?
לפי הבנתי את דברי רבנו,אין זה גזרה לכל הקדרות אלא רק איסור הגסה. או שאפשר לומר שמ"ש "אסור להכניס מגרפה לקדרה והיא על האש להוציא ממנה בשבת מפני שמגיס בה,
ונמצא כמבשל בשבת"(שבת ג,יא) והאיסור לכל הקדרות. למרות שלא נראלי שמחוייב לומר כך. אך אבטל דעתי ואחכה לתשובה.
2) בורר בדברים שאינו אוכל, מה דינו?

תודה רבה

שו"ת |

שלום כה"ר.
1) לא ברור לי דברי מארי בפ"ג שבת אות יב(או יא נראלי) לגבי משמיע קול, שלומד מטחינת ריחיים. מה הגדר של האיסור? האם כל משמיע קול אסור, אפילו אם הוא סתם רעש?
2)כיצד אפשר בימינו לקיים דברי חז"ל ולא לאכול לפני תפילת מנחה?האם אולי צריך להתפלל מנחה גדולה? או שצריך לשמור על מנהגנו, ובימות הקיץ הארוכים לא לאכול במשך 8 שעות?

תודה רבה

שו"ת |

שלום וברכה.
1)מעשר שני, על מה ראוי לפדותו, על כסף של ימינו שאינו בעל ערך מצד עצמו, או על פירות אחרים?
2)עץ שהיה בעציץ שלוש שנים, והועבר אחר כך לאדמה, האם צריך לספור מחדש לערלה או שיכול לאכול מפירותיו?
3)האם יש בימינו דמאי?
4)האם אפשר להביא לכהן חלה של חוץ לארץ?

תודה רבה

שו"ת |

שלום כה"ר.
1)לפי מנהגנו, מתי מברכים על נטילת ידיים, לפני או אחרי, בין לתפילה בין לאכילת פת?
2)האם צריך ישר ליטול כשקמים בבוקר?
3)מתי צריכה לברך הטובלת במקווה, לפני או אחרי נטילת ידיים?
4)גבר שטובל, האם מברך על הטבילה?
תודה רבה

שו"ת |

שלום וברכה.
1) סיר שבישל בו בשר לא חלוט, או שלא נמלח כראוי, מה דינו?\
2)כלים חשמליים שצריכים הטבלה אחרי קנייתם, ולא הטבילם או נתן לגוי והשאיל ממנו שאילת עולם, מה דינם, ומה דין הבשר שמבשל בו?
תודה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00
מחיר: 
₪1.00
מחיר: 
₪5.00