הרב ד"ר רצון ערוסי

שלום וברכה
1 האם מנהג תימן קדום שייך לומר אף בתקופת הראשונים או קדום זה תקופה מאוחרת יותר גאונים ומעלה?
2.מקצת מנהגי תימן שאינם כהרמב"ם הם מתקופת הגאונים ומעלה דווקא או אף מתקופת הראשונים

שו"ת |

שלום וברכה
1.האם יש מנהג תימן קדום שהוא אליבא דהשו"ע במקום דפליג אהרמב"ם ?
.

שו"ת |

מה הדין לגבי נדנדה המחוברת לאילן בשבת ...האם יש חילוק אם העץ נד כתוצאה מהנידנוד...או שמא אין לחלק ואסור בכל מצב?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
₪5.00
מחיר: 
₪45.00
חדש במכון מש"ה!
מחיר: 
₪50.00